Pariz žanila ležaj

Dimenzije:

659,-

U cijenu su uračunati
prevoz do 30 km,
unošenje i sklapanje.