London 90 ležaj

Dimenzije:

709,-

U cijenu su uračunati
prevoz do 30 km,
unošenje i sklapanje.