Kozara kauč

Dimenzije:

319,-

U cijenu su uračunati
prevoz do 30 km,
unošenje i sklapanje.