STOLIĆ 5 bijela/plava svijetla

LOCO ORIGINAL
Ovaj proizvod možete kupiti samo u salonima Namještaj LOCO.

Dimenzije:

139,-

U cijenu su uračunati
prevoz do 30 km,
unošenje i sklapanje.